“Gribu būt uzņēmējs” - Skola2019

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

“Gribu būt uzņēmējs”

Projekti > ESF projekti > Karjera
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā februāra pēdējā dienā notika pasākums “Gribu būt uzņēmējs”, kurā skolēniem bija iespēja iepazīties ar uzņēmējdarbības jomas speciālistiem klātienē. Sesto un septīto klašu skolēni tikās ar individuālo uzņēmēju – pasākumu organizatori un vadītāju Elīnu Senkēviču, kura iepazīstināja jauniešus ar individuālā uzņēmēja darba specifiku. Stāstījums, kā viņa pati kļuvusi par uzņēmēju, kā atrod un sastrādājas ar darījumu partneriem, bija ne mazāk interesants kā attēli, kuros varēja vērot uzņēmēju viņas darba vidē.
Astoto un devīto klašu audzēkņi tikās ar uzņēmuma SIA “Parabellum” vadītāju  Eiženu Prāmaltu. Uzņēmējs iepazīstināja skolēnus ar sava biznesa izveidi, attīstību un pašreizējo darbību. Jaunieši guva izpratni par uzņēmuma vadības atbildību pret saviem darbiniekiem, biznesa plānošanu un attīstību. Šo varētu dēvēt arī par iedvesmas pasākumu skolēniem, jo Eižena stāsts motivēja katram atrast jomu, kurā viņš varētu darboties, izvērtēt savas stiprās puses un apzināties, kā tās izmantot. Uzņēmuma vadītājs uzsvēra komandas nozīmi, lai varētu darboties veiksmīgi un konkurētspējīgi. Skolēni ar Eiženu sarunājās arī pēc pasākuma, gūstot atbildes uz jautājumiem, saņemot iedrošinājumu nebaidīties un nākotnē pašiem veidot savu uzņēmumu.
Skolēniem bija iespēja izvērtēt, vai viņu iepriekšējie priekšstati par uzņēmējdarbību atbilst uzzinātajai realitātei.  Jaunieši uzzināja, kur apgūt nepieciešamo izglītību, lai darbotos uzņēmējdarbības jomā.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē