Ģimenes dienas koncertā - Skola2019

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Ģimenes dienas koncertā

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Maijs
Visi, kuri apmeklēja Ģimenes dienas koncertu, zina, kāpēc skolas telpās iepriekš bija jūtama garda, garda smarža. Tika darināti cepumiņi, ar kuriem tika sagaidīts katrs koncerta viesis. Taču apmeklētājus priecēja ne tikai saldie pārsteigumiņi. Skolēni bija čakli gatavojušies- dzejoļu rindas, muzikālie priekšnesumi ar nolīgtu koncertmeistaru, teātra izrādes... Pietiekoši liels stresiņš arī mūsu kolosālajiem vakara vadītājiem Elīnai un Sergejam! Taču pēc tam- tik laba sajūta par labi padarīto darbu!

Skolas administrācija saka lielu paldies visiem skolotājiem, skolēniem, kas piedalījās pasākuma tapšanā, kā arī darbojās kā "glābējzvans" neparedzētajās situācijās ( 8.klašu meitenes!)!

Radošais darba process, gatavojoties priekšnesumiem un viesu sagaidīšanai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” atklātā projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" mūsu skolas projekta “Par labo!” ( Līguma nr.339/2018/P) ietvaros.
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē