“Kā sasniegt mērķi?” - Skola2019

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

“Kā sasniegt mērķi?”

Par skolu > Karjeras izglītība
31.janvārī  pie 12.klases skolēniem viesojās koučs, jauniešu biedrības “Pacelt pasauli” dibinātāja un vadītāja Dace Briede – Zālīte, lai jauniešiem vadītu nodarbību par mērķu izstrādi, plānošanu un realizāciju. Nodarbības ievada daļā skolēni piedalījās diskusijā ar personības izaugsmes treneri, apspriežot būtiskus jautājumus par mērķu sasniegšanu saistībā ar karjeras plānošanu. Pasniedzēja minēja vairākus reālus piemērus no savas pieredzes, kā cilvēka karjeras izaugsmi ir ietekmējusi prasme plānot savu dzīvi, izvirzīt īstos mērķus un prasme tos realizēt.
Tika pētīti mērķu plānošanas pamatprincipi, diskutēts,kā vislabāk sevi noskaņot, lai sasniegtu mērķus, kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi. Lektore skolēniem deva ieskatu, kā cilvēka domas ietekmē viņa darbību un veiksmi. Bieži vien cilvēks nesasniedz savus sapņus tikai tādēļ, ka pats sevi domās ir noskaņojis uz neveiksmi, neizdošanos.
Nodarbības otrajā daļā katrs skolēns individuāli izstrādāja personīgo mērķa karti. Izrādās, nemaz nav tik vienkārši izvirzīt savu svarīgāko mērķi un izplānot, kādi ir galvenā mērķa apakšmērķi un aktivitātes jau šodien, lai sasniegtu iecerēto. Katrs karti veidoja tā, lai iecerēto sasniegtu veiksmīgāk, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.
Pēc pasākuma skolēni atzina, ka nodarbība ir bijusi ļoti vērtīga un noderīga. Tie skolēni, kuri vēl nebija īsti pārliecināti par nākotnes izvēli, pēc mērķa kartes izveides skaidrāk saskatīja virzienu, kurā doties. Arī tiem skolēniem, kuri par karjeras izvēli bija pārliecināti, kartes izstrāde bija noderīga. Viņi atzina, ka šī metode deva skaidrāku izpratni par konkrētiem soļiem, kur veicami mērķa sasniegšanā.
Daži citāti no skolēnu atsauksmēm:
“Kādu laiku biju piemirsusi par saviem dzīves mērķiem un sapņiem, kaut arī vienmēr esmu mērķtiecīgi gājusi uz tiem.”
“Ieguvu labākas idejas, ko es gribu sasniegt un ko tieši man vajadzētu darīt.”
“Lika padomāt par saviem mērķiem, ka tos realizēt. Grūtības sagādāja konkrēta mērķa izvirzīšana, taču mērķa plānošanas karte turpmāk palīdzēs skaidrāk apzināties savus mērķus un idejas.”
“Šī nodarbība bija ļoti noderīga, jo tā mani motivēja īstenot savus sapņus un mērķus, kā arī nepadoties pie pirmajām grūtībām.”
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē