4.c atskatās aprīlī - Skola2019

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

4.c atskatās aprīlī

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Aprīlis
4.c uzsākuši aprīli ļoti darbīgi- 1.aprīlis ievadīts ar pasākumu par profesijām. Pēc ES projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” piedāvātās nodarbības sākumskolas skolēniem par animācijas filmiņu veidošanu, redzētais un uzzinātais turpinājās vizuālās mākslas stundā - skolēni ar aizrautību veidoja savus komiksus. 2.aprīlis un 9.aprīlis bija nozīmīgs zēniem, kad risinājās zēnu sarunas nodarbībās, kuras vadīja ārsts. 3. aprīlis - bibliotekārā stunda Liepājas CZB "Kāda ir Tava digitālā pēda?"-nodarbība Digitālās nedēļas ietvaros, kurā bērni varēja gan paši darboties, gan uzzināt jaunu un nostiprināt arī zināmo par komunicēšanu interneta pasaulē. Un vēl, vēl, vēl... Aprīlī stundas notika ne tikai ierastās skolas telpās, bet arī- izejot no ierastās vides, tiekoties ar interesantiem cilvēkiem, lieliskiem savas profesijas pārstāvjiem. Skolēniem bija iespēja mācīties izprast, pārbaudīt un novērtēt savas spējas dažādās jomās, gūt radošās un praktiskās darbības pieredzi, izkopt saskarsmes un sadarbības spējas.
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē