Bērnu un jauniešu žūrija 2018 - Skola2019

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Bērnu un jauniešu žūrija 2018

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Janvāris
1.c klases skolēni 1.mācību pusgadā lasīja un analizēja bērnu lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija-2018” iekļautās grāmatas.

Pēc grāmatu izlasīšanas skolēni patstāvīgi aizpildīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavotās anketas un norādīja, kurām no sešām žūrijas sarakstā iekļautajām grāmatām dotu 1., 2. un 3.vietu. Katrs skolēns mācījās pamatot, kādēļ izvēlētā grāmata ir visinteresantākā. Viņi anketās izteica savas domas arī par grāmatas noformējumu.

15.janvārī 1.c klase devās uz žūrijas darba noslēguma nodarbību Liepājas bērnu bibliotēkā „Vecliepājas Rūķis”. Skolēni izpildīja dažādus, ar izlasītajām grāmatām saistītus uzdevumus  un parādīja savu sagatavoto uzvedumu, kurā bija iekļauti fragmenti no visām žūrijas grāmatām.

Noslēgumā katrs saņēma pateicības rakstu, grāmatu un lineālu ar „Bērnu un jauniešu žūrijas” emblēmu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē