J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vsk

…………………………………………

2017./2018.m.g. 9. klašu absolventu tālākizglītība

 

Skolēnu skaits

Vidusskola

 

PIKC Liepājas Valsts tehnikums

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola

Liepājas Jūrniecības koledža

PIKC Liepājas Mūzikas,  mākslas  un dizaina vidusskola

Cīravas AVS

Mācības ārpus Latvijas (minēt valstis)

Darbs ārpus Latvijas (minēt valstis)

2.gads

Saldus tehnikums

M.Muižnieces Rīgas mākslas skola

Grobiņas vakara vidusskola

 

68

35

19

 

4

6

 

1 - Lielbritānija

 

 

1

1

1

 

 

 

 

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vsk

………………………………

 

2017./2018. m. g. 12. klašu absolventu tālākizglītība

 

Skolēnu skaits

Latvijas Universitāte

Latvijas Lauks. Universitāte

 

RTU

RTU Liepājas filiāle

Liepājas Universitāte

Kultūras akadēmija

Rīgas Stradiņa universitāte

Sporta pedagoģijas akadēmija

Ventspils augstskola

NAA

Banku augstskola

Biznesa augstskola Turība

Rīgas Ekonomikas auugstskola

Transporta un Sakaru institūts

Baltijas Starptautiskā akadēmija

RSU Liepājas filiāle

Studijas ārpus Latvijas (miniet valsti)

Darbs ārpus Latvijas (minēt valstis)

Liepājas Jūrnircības koledža

Kultūras koledža

Darbs Latvijā

Ugunsdrošības un Civilās aizsardzības koledža

Valsts Policijas koledža

 

30

3

 

2

5

4

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –Lietuva; Klaipēdas universitāte

1 - Norvēģija

 

1

3

1

2

 

 

Nav pieejami dati par vienu skolnieci - Kaļiņinu Beāti Barbaru