Skolotājs

Laiks

Kabinets

Maija Kronberga

 

Pirmdiena 13:55 – 14:55

Otrdiena 13:55 – 14:55

Trešdiena 13:55 – 15:05

11.

Evija Pāpe

 

Pirmdiena 13:00 – 14:00

Otrdiena 12:10 – 13:10

Ceturtdiena 13:00 – 14:00

14.

Velga Uldriķe

 

Trešdiena 12:10 – 14:03

Piektdiena 13:05 – 14:10

14.

Veneta Rimkuse

 

Pirmdiena 13:05 – 14:35

Piektdiena 13:05 – 14:21

8.

Marika Jansone –Arbidāne

 

 

Pirmdiena 13:05 – 14:10

Trešdiena 13:05 – 14:10

Ceturtdiena 13:05 – 14:10

7.

 

Līga Grīnberga

 

Otrdiena 13:45 – 14:52

Trešdiena 13:45 – 14:45

Ceturtdiena 13:45 – 14:45

16.

Agija Svara

Pirmdiena – 14:40

Otrdiena 13:00 – 14:17

28.

( Alejas iela 16)

Eva Smiltniece

 

Otrdiena 13:05 – 14:20

Ceturtdiena 13:00 – 14:30

17.

Elita Ozola

 

Otrdiena 13:05 – 14:25

Trešdiena 13:05 – 14:21

3.

Sarmīte Sokolovska

 

Trešdiena 7:45 – 8:25; 13:55-14:25

Ceturtdiena 7:45 – 8:15 ; 13:05-14:25

19.

Arianda Grundmane

 

Otrdiena 13:55 – 14:55

Trešdiena 7:45 – 8:15

Ceturtdiena 13:05 – 14:45

20.

Daira Bergholce

Pirmdiena 13:05 – 14:50

Ceturtdiena 13:05 – 14:50

2.

Zanda Štrausa

 

Otrdiena 13:05 – 14:35

7.

 

Ieva Liede

 

Trešdiena 13:05 – 14:21

Ceturtdiena 13:05 – 14:25

17.

20.

Rita Zauka

 

 Pirmdiena 13:05 – 13:31

28. ( Alejas iela 16)

Sabīne Priedola

 

Trešdiena 13:55 – 14:43

Aktu zāle/Rožu ielas sporta zāle

Inta Treilība

 

Otrdiena 13:05 – 14:00

Trešdiena 13:05 – 14:00

8.