Karjeras pasākums Ventspilī - Skola2020

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Karjeras pasākums Ventspilī

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Oktobris
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 3.b un 3.c klašu skolēni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvju darbu Ventspils Piejūras muzejā un apmeklēja Ventspils augstskolu.
Ventspils Piejūras muzejā skolēni apguva amatnieka darba pamatprasmes. Bērniem bija iespēja iepazīties ar sveču izgatavošanas procesu un arī pašiem gatavot sveci. Skolēni iepazinās arī ar gida – muzejpedagoga profesiju un šaursliežu dzelzceļa darbinieku darbu.
Ventspils augstskolā skolēni guva pirmo priekšstatu par augstskolu kā profesiju apguves vietu. Sabiedrisko attiecību speciālists iepazīstināja augstskolas auditorijām, bibliotēku, praktisko darbu laboratoriju. Skolēni uzzināja, kādas profesijas iespējams apgūt šajā augstskolā. Saistošākā no tām trešklasniekiem šķita tulka un datorspeciālista profesijas. Speciālista uzraudzībā bija iespēja iepazīt 3-D printera darbību. Augstskolā bērniem tika uzsvērts, ka datorspeciālists – tā nav izklaide. Skolēni viesošanos augstskolā vērtēja atzinīgi; vairumam tā bija pirmā iepazīšanās ar šāda līmeņa izglītības iestādi.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē