Līdzpārvaldes gada plāns - Skola2020

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Līdzpārvaldes gada plāns

Par skolu > Skolēnu līdzpārvalde
 
J.Čakstes Liepājas pils. 10. vidusskolas
Skolēnu līdzpārvaldes darba plāns
 

 
 
1.     Sēdes.
 
           Plenārsēde un regulāras sanāksmes trešdienās.
           Skolas padomes sēdes. Skolēnu Domes sēdes.
           Izglītojoši semināri.
 
2.     Aptaujas un dokumentu izstrāde.
 
Reglaments, gada plāns – septembris. Kārtība, kādā organizējamas skolēnu dežūras  - oktobris.
 
3.     Kārtība.
 
           9.-12.klašu iknedēļas dežūras skolā un līdzpārvaldes dežūras pasākumos.
 
4.     Akcijas. Talkas.
 
           Skolotāju kapu sakopšana - septembrī, maijā.
 
           Labdarības akcija "Atver savu sirdi!" - decembrī.
            Akcija "Skolēns - skolēnam" - februāris, marts, aprīlis.
           Lielā talka – aprīlis.
           Līdzpārvalde seko līdz modernajiem sociālajiem trendiem.
 
5.     Reidi.
 
1.-5. klašu skolēnu somu svēršana – februāris.
Klašu noformējums -  11. novembris, Ziemassvētki .
 
 
6.      Pasākumi .
Oktobris - Skolotāju diena, Karjeras nedēļas pasākumi, "Ceļš uz lielo skolu", Diskotēka.
Novembris - Lāčplēša diena (Roku laušanās sacensības ,Lāpu gājiens), 18.novembra   pasākumi.
Decembris - Ziemassvētku pasākumi un balle.
Janvāris – Galda tenisa turnīrs, Masku Balle.
Februāris – Starpskolu  Datorspēļu turnīrs.
Marts - Liepājas dzimšanas dienas konkursi, Radošuma nedēļa.
Aprīlis - Joku diena,  Krāsu nedēļa, Diskotēka, Starptautiskā Dejas diena.
Maijs - Veselības nedēļas konkursi.
 
 

Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē