Meistarklase “... rokas darba nebijās” - Skola2019

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Meistarklase “... rokas darba nebijās”

Par skolu > Karjeras izglītība
25. janvārī pie skolas 5.-6.klašu skolēniem viesojās amatnieces, lai vadītu meistarklases mezglošanā un papīra apsveikumu kartiņu gatavošanā.
Nodarbībā “Darbi no papīra” amata meistare iepazīstināja skolēnus ar savu nodarbošanos. Pastāstīja par savu karjeras attīstības ceļu, kā strādājusi dažādās profesijās, līdz kļuvusi par amatnieci. Skolēni tika iepazīstināti ar amatnieku darba specifiku. Ar jauniešiem izvērsās interesanta diskusija par amatniekiem pieejamiem nodarbinātības veidiem, par to, kādā veidā amatnieki var nopelnīt vai gūt gandarījumu ar savu nodarbi.
Nodarbības praktiskajā daļā skolēnu iepazīstināja ar dažādām kartiņu izgatavošanas iespējām, izmantojot papīru un tekstilu. Meistarklases laikā bērni paši gatavoja kartiņas, sadarbojoties ar amatnieci.
Nodarbība “Aizraujošā mezglošana”  iesākās ar prezentāciju par mezglu pielietošanu mājlietu un rotaslietu izgatavošanā. Amatniece iepazīstināja skolēnus ar savu interesanto iepriekšējo darba pieredzi, pamatojot savu izvēli par nodarbošanos ar amatniecību.  
Mezglu siešanas meistarklasē vispirms tika apgūts “veiksmes mezgls”. Mezgla veids ar nosaukumu "mērkaķa dūrīte", kura siešanu skolēni apguva, praksē tiek izmantots jūrniecībā. Vairāki skolēni šim mezglam saskatīja pielietojumu arī savā ikdienā kā rotaļlietu savam kaķim vai sunim. Vispacietīgākie apguva arī  mezglotu aproču darināšanas pamatelementus. Jāatzīst, ka mezglošana skolēniem neveicās viegli, daudz bija jāaicina palīgā meistare vai citi klasesbiedri.
Lai arī skolēniem bija iespēja izvēlēties, kuru no meistarklasēm apmeklēt, vairāki apņēmīgie un pacietīgie paspēja darboties abās, tā bagātinot savas prasmes.
Pēc nodarbībām, apkopojot dalībnieku viedokļus, secinājām, ka mezglošanas prasmes skolēniem šķiet grūtas, bet vairāki skolēni bija apņēmības pilni tās apgūt, jo ļoti kāro pēc pašu mezglotas aproces. Viņi atzina, ka nodarbības bija aizraujošas un izteica vēlmi mācīties vēl, ja tas būtu iespējams.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē