Top multiplikācijas filmas - Skola2019

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Top multiplikācijas filmas

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Aprīlis
Aprīļa mēnesis sākumskolas skolēniem iesākās ne vien jautri, bet arī aizraujoši. Skolā viesojās multiplikāciju filmu veidotāji, kuri iepazīstināja skolēnus ar savu darbu. Nodarbības pirmajā daļā dalībnieki noklausījās lekciju par dažādām profesijām animācijā. Lekciju papildināja video materiāls, kas paskaidroja katras profesijas specifiku, un animācijas filmu fragmenti.  Vizuālo materiālu bagātināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī  neliels stāstījums par katru konkrēto personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. Varoņi tika izvēlēti tā, lai pēc iespējas labāk paskaidrotu savas profesijas daudzslāņainību. Lekcijas struktūra bija pakārtota animācijas filmas izveides procesam, kas skolēniem ļauj uztvert animācijas veidošanas kopskatu. Lekcijas laikā tika apskatītas dažādas Latvijas animācijas studijas, kurās strādā dažādās animācijas tehnikās.

Nodarbības otrajā daļā dalībnieki redzēto izmēģināja paši, darbojoties stop motion un zīmētas animācijas tehnikās, praktiski izmēģinot, kā tas notiek praksē, apgūstot scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus. Skolēniem radošais process sagādāja daudz patīkamu atklāsmju, kā arī sniedza prieku un gandarījumu par paveikto. Visas gatavās filmiņas bērni var apskatīties kopā ar klašu audzinātājiem un klasesbiedriem klases stundās, kā arī lejuplādēt savos datu nesējos.

Pasākums notika ES projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē