Valsts pārbaudes darbi - Skola2020

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Valsts pārbaudes darbi

Mācības

PAMATSKOLĒNIEM

3. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. februāris, (mutiski) - 2019. gada 7. janvāris - 20. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 27. februāris


Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. februāris, (mutiski) - 2019. gada 7. janvāris - 20. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2019. gada 5. marts

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 27. februāris

6. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 20. februāris, (mutiski) - 2019. gada 7. janvāris - 19. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 26. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2019. gada 7. marts


Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2019. gada 20. februāris, (mutiski) - 2019. gada 7. janvāris - 19. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2019. gada 28. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 26. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2019. gada 7. marts


9. KLASĒ

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā vai apvienoti attiecīgajā administratīvajā teritorijā)

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 22. maijs, (mutiski) - 2019. gada 22. un 23. maijs

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2019. gada 29. maijs, (mutiski) - 2019. gada 29. un 30. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijs


Eksāmeni mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2019. gada 6. jūnijs, (mutiski) - 2018. gada 6. un 7. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski) - (rakstiski) - 2019. gada 22. maijs, (mutiski) - 2019. gada 22. un 23. maijs (centralizētais eksāmens: sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2019. gada 29. maijs, (mutiski) - 2019. gada 29. un 30. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijs

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

latviešu valodā - 2019. gada 17. jūnijs

vienā svešvalodā pēc izvēles - 2019. gada 19. jūnijs

matemātikā - 2019. gada 21. jūnijs

Latvijas vēsturē - 2019. gada 26. jūnijs

latviešu valodā mazākumtautību programmās - 2019. gada 13. jūnijs (centralizētais eksāmens)

mazākumtautību valodā mazākumtautību programmās - 2019. gada 17. jūnijs

VIDUSSKOLĒNIEM

11. klasē**

Diagnosticējošais darbs:

fizikā vai ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada aprīlis

12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izvēles:

angļu valodā (rakstiski) - 2019. gada 12. marts, (mutiski) - 2019. gada 12., 13. un 14. marts

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2019. gada 13. marts

krievu valodā (rakstiski) - 2019. gada 14. marts, (mutiski) - 2019. gada 14. un 15. marts

franču valodā (rakstiski/ mutiski) - 2019. gada 15. marts

latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 24. maijs

Ne mazāk kā 1 izvēles eksāmens individuāli izvēlētā mācību priekšmetā

Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 28. maijs

fizikā (rakstiski) - 2019. gada 30. maijs

bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūnijs

ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 7. jūnijs

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā)

informātikā (rakstiski) - 2019. gada 3. jūnijs, (praktiskā daļa) - 2019. gada 3. un 4. jūnijs

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 10. jūnijs

ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūnijs

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību programmās (rakstiski) - 2019. gada 14. jūnijs

Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā)

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2019. gada 20. maija līdz 21. jūnijam.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*

izvēlētajā svešvalodā (rakstiski/ mutiski): 2019. gada 17. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski): 2019. gada 19. jūnijs

matemātikā (rakstiski): 2019. gada 21. jūnijs

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2019. gada 25. jūnijs

bioloģijā (rakstiski): 2019. gada 27. jūnijs

fizikā (rakstiski): 2019. gada 1. jūlijs

ķīmijā (rakstiski): 2019. gada 3. jūlijs

ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūlijs

informātikā (kombinēti): 2019. gada 10. jūlijs

ģeogrāfijā (rakstiski): 2019. gada 12. jūlijs

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski): 2019. gada 8. jūlijs

* Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem 9. un 12. klases skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

**Skola var izvēlēties, kurā priekšmetā skolēni kārto diagnosticējošo darbu.

Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē