3.c projektā - Skola2023

Pāriet uz saturu

3.c projektā

Par mums > Aktualitāšu arhīvs > Janvāris
1.semestra laikā 3.c klasē tika realizēts projekts “Garīgā intelekta attīstīšana”, kura mērķis ir balstīts tādu skolēna spēju attīstīšanā, kuras dod iespēju domāt, izteikt savu viedokli, sadarboties, uzdot jautājumus un meklēt atbildes, kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgajās reālās dzīves situācijās.
Projekta ietvaros tika novadītas 10 nodarbības, kurās skolēniem bija tādi radoši uzdevumi, kā brīvā būvēšana par konkrētu tēmu, brīvā zīmēšana par saviem talantiem un teatralizēts uzvedums. Skolēni aizrautīgi iesaistījās nodarbībās, kas viņos atraisīja radošo potenciālu, deva drosmi izteikt savu viedokli un noformulēt savas sajūtas.
Lai arī projekts ir noslēdzies, garīgā intelekta attīstība skolēnos turpina pilnveidoties un izpausties ikdienas dzīves situācijās.
Atgriezties pie satura