Centra "MARTA' nodarbībās - Skola2021

Pāriet uz saturu

Centra "MARTA' nodarbībās

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Marts
Martā ir noslēdzies grupu nodarbību cikls 9. klases skolēniem no J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas. Kopš pagājušā gada septembra jaunieši tikās 17 nodarbībās, lai attīstītu savas prasmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem, ka arī pilnveidotu prasmes veidot veselīgas un savstarpēji atbalstošas attiecības ar vienaudžiem un iestāties pret netaisnību drošā veidā bez vardarbības. Nodarbības vadīja Ieva Dzerkale, vadoties pēc Centra MARTA speciāli izstrādātas “Metodoloģijas darbā ar jauniešu grupām” vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai jauniešu vidē.
Projekts turpinās ar jauniešu piedalīšanos Ideju platformā, lai veicinātu domapmaiņu par vardarbības un mobinga tēmu starp skolēniem un Centra MARTA speciālistiem. Platformas ietvaros jaunieši pēc savas iniciatīvas izstrādā idejas, kuras viņi varēs īstenot savā vidē, lai mazinātu vardarbības riskus.
Pumpurs projekts “IZCEĻAM un nostiprinām vērtības un attieksmes” tiek realizēts projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros.
Atgriezties pie satura