Darīt kopā! - Skola2022

Pāriet uz saturu

Darīt kopā!

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Oktobris
Sadarbībā ar J.Čakstes Liepājas pils.10.vidusskolas atbalsta biedrību 2021./22.m.g. īstenosim projektu "Darīt kopā!". Projekts, kurš ilgs 8 mēnešus, notiek “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros.
Projekta mērķi:
Veicināt jauniešos izpratni par nepieciešamību akadēmisko zināšanu un dzīves prasmju apgūšanā.
Veicināt jauniešos izpratni par dzīves vērtībām.
Veicināt piederības sajūtas nostiprināšanu savai skolai, pilsētai, aktualizējot līdzdalības un līdzatbildības nepieciešamību.
Pilnveidot tādas sociālās prasmes kā draudzība un sadarbība.
Mūsu skolas skolēnu komanda 20 dalībnieku sastāvā jau uzsākusi aktīvu dalību projektā. Sadraudzēšanās jeb "ledus laušana" jau notikusi.
#PUMPURS
Atgriezties pie satura