ESF projekts nr. 9.2.4.1/16/I/001 - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

ESF projekts nr. 9.2.4.1/16/I/001

Projekti > ESF projekti > SAM Nr.9.2.4.
"Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"

Veselības ministrija  ESF projekta nr. 9.2.4.1/16/I/001"Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  ietvaros īsteno nacionāla mēroga sabiedrības informēšanas aktivitātes  par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu . Tās ir informatīvi izglītojošas nodarbības Latvijas vispārējās vidējās izglītības iestāžu 9. – 12. klašu skolēniem . Nodarbību mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, tostarp par kontracepcijas līdzekļu nepieciešamību un pareizu to lietošanu, mācīt pieņemt apzinātus lēmumus par savu ķermeni un attiecībām, kas palīdzēs veidot drošas un cieņpilnas attiecības ar savu partneri turpmākajā dzīvē.
Atgriezties pie satura