ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Projekti > ESF projekti > PuMPuRS
ESF projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS .
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Atgriezties pie satura