ESF projekts SAM 8.3.5. - Skola2021

Pāriet uz saturu

ESF projekts SAM 8.3.5.

Projekti > ESF projekti > Karjera
ESF projekts SAM 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek īstenots, lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē.
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada. marts - 2020. gada augusts.
Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.
Karjeras atbalsta pasākumu plānu īsteno karjeras konsultante Ligita Eihvalde.
Atgriezties pie satura