Fakultatīvi - Skola2022

Pāriet uz saturu

Fakultatīvi

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
2022.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.1/1.9
Fakultatīvās nodarbības


5.-12.klase
Atgriezties pie satura