Fakultatīvi - Skola2022

Pāriet uz saturu

Fakultatīvi

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
2021.gada 1.septembra rīkojumu Nr.13/1.9
Fakultatīvās nodarbības


5.-12.klase
Atgriezties pie satura