Fakultatīva nos.

Klašu grupa

Vieta

Nodarbību laiks

Vadītāja vārds,

uzvārds

Modernās tehnoloģijas

4.-5.

Darbnīca

Piektdienās  14:00

 

Hardijs Kulmanis

Kokapstrādes pulciņš

 

4.-5.

Darbnīca

Trešdienās 14:00

Hardijs Kulmanis

Debates

8.-10

24.kab.

Trešdienās  14:50

Agnese Būmeistare

 

Grāmatu klubiņš

8.-10.

24.kab.

 

Pirmdienās 14:50

Agnese Būmeistare

 

Koris

 

7.- 12.

31.kab, zāle

Otrdienās, piektdienās

Andris Mockus

 Skolēnu mācību uzņēmums

3.-5.

14

Ceturtdienās 14:00

Guna Skabarniece

Dzejas tējnīca

 

7.-11.

27.

Mainīgs

Baiba Lāma

 

Franču valoda

 

10.

 

24.

Ceturtdienās 14:40

Ēriks Veits