Izglītības projektu konkurss 2017 - Skola2023

Pāriet uz saturu

Izglītības projektu konkurss 2017

Projekti > Izglītības projekts
No 2016.gada marta Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina "Izglītības projektu konkursu" un piešķir līdzfinansējumu nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu) iesniegtajiem izglītības projektiem un līdzfinansē grantus pašvaldības vispārizglītojošām skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, starptautisko mobilitāšu (ERASMUS+, Nordplus u.c.) īstenošanai. Par 2017.gada prioritātēm Liepājas domes Izglītības komisijā noteiktas: praktiskas ievirzes pasākumu organizēšana izglītojamo talantu un zināšanu pilnveidošanai; starpinstitucionālās sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana.
Mūsu- J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas iesniegtais projekts 2017.gada izsludinātajā Izglītības projektu konkursā tika atbalstīts. Piešķirtais finansējums 2000 EUR.

Atgriezties pie satura