Konsultācijas - Skola2021

Pāriet uz saturu

Konsultācijas

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
2020.gada 1.septembra rīkojumu 5/1.9
Individuālās konsultācijas

Atgriezties pie satura