Konsultācijas - Skola2022

Pāriet uz saturu

Konsultācijas

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
2022.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.1/1.9
Individuālās konsultācijas

Atgriezties pie satura