Konsultācijas - Skola2022

Pāriet uz saturu

Konsultācijas

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
2021.gada 1.septembra rīkojumu Nr. 13/1.9
Individuālās konsultācijas

Atgriezties pie satura