Konsultācijas - Skola2022

Pāriet uz saturu

Konsultācijas

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
rīkojumu
Individuālās konsultācijas

1.-4. klase
5.-12. klase
Atgriezties pie satura