Nopietnas sarunas un dzeja - Skola2023

Pāriet uz saturu

Nopietnas sarunas un dzeja

Par mums > Aktualitāšu arhīvs > Novembis
14.11., kad žurnālā jau skatāmi mācību sasniegumu rezultāti, laiks skolotājiem tikties ar skolēnu vecākiem. Šādi klātienē iespējams savstarpēji iepazīties, uzzināt, kāda ir bērna attieksme un uzvedība stundās, uzzināt neskaidros jautājumus vai vienkārši pateikt paldies skolotājiem, bet skolotāji - vecākiem.
Paldies katram vecākam, kurš varēja izbrīvēt laiku, lai pēc garas darbdienas ierastos uz sarunām! Paldies  "vecāku dienas " noslēguma daļā I.Dzerkalei par jauniešu vidū aktuālo jautājumu "Savstarpējās attiecības, mobings, risinājumi" izrunāšanu! Paldies Dzejas tējnīcas dalībniekiem  Rodrigo un Danielam par savu radošo darbu lasījumiem! Paldies mūsu skolēnu mammai Ingai Grosai par viņas skaistajiem dzejoļiem! Paldies skolotājai Baibai Lāmai par garās, bet vērtīgās dienas gaišo izskaņu, sasaistot nopietno ar radošo!
Atgriezties pie satura