Olfam Gūtmanim 95! - Skola2022

Pāriet uz saturu

Olfam Gūtmanim 95!

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Janvāris
Veiksmīga sadarbība starp kolēģiem un skolēniem radīja iespēju cieņpilni, skaisti, vērtīgi atcerēties mūsu skolas himnas vārdu autoru Olafu Gūtmani viņa 95.dzimšanas dienā. Kopā bija ,,Dzejas tējnīcas" dalībnieki, kad  nolika ziedus uz dzejnieka atdusas vietu, lasīja savus jaunākos darbus. Sadarbojās visas latviešu valodas skolotājas, kad gatavoja materiālus, lai 10.janvāra un vēl pēc tam latviešu valodas stundās ieskanētos Olafa Gūtmaņa balss, notiktu dzejnieka valodas izpēte viņa dzejoļos, meklētu svarīgas atziņas tekstos par rakstnieka bērnību un jaunību, ieklausītos literātes Janas Egles atcerēs par to, kā dzejnieks vērtēja viņas pirmos radošos darbus.Kopdarbība ar profesora Edgara Lāma bibliotēkai dāvāto monogrāfiju ,,Kurzemes iekopšana" bija skolniekam Danielam, kurš saviem vienaudžiem 10.klasē saistoši stāstīja par Olafu Gūtmani. Paldies bibliotekārēm, kuras izveidoja izstādi ar rakstnieka, dzejnieka, tautfrontieša grāmatām un rokrakstu paraugiem. Bet izsūtījuma laiku uz Sibīriju, kuru arī nācās vairākkārt piedzīvot mūsu novadniekam, pētīs vēstures skolotājas kopā ar saviem audzēkņiem.Skolotāja Selga, sadarbojoties ar skolēnu līdzpārvaldi, gaitenī izveidoja stendu,veltījumu, kas skrejošajiem, smejošajiem skolēniem lika ieraudzīt Olafu Gūtmani- Liepājas Goda pilsoni. Un tad pēc atgriezeniskās saites iegūšanas skolotāju prieks,ka skolēniem ir jaunas idejas, svarīgas atziņas, izbrīns par personības lielumu. Mēs gribam Liepāju izspēlēt, mēs Jūs turpinām, Olaf Gūtmani!
Atgriezties pie satura