Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts

Projekti > Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts
Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts “Mana dažādā – vienīgā Latvija”
VISC projekts veltīts Latvijas Republikas 105.dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai. Dalība projektā sekmē skolēnu plašākas izglītības pieredzi un palīdz sasniegt mācību saturā izvirzītos rezultātus visās mācību jomās, bet jo īpaši sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, kā arī pilnveido skolēnu līderības, līdzdalības un citas caurviju prasmes.
Atgriezties pie satura