Stundu saraksti - Skola2021

Pāriet uz saturu

Stundu saraksti

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
   rīkojumu Nr.
2021./22.m.g.mācību priekšmetu stundu saraksts

1. klases
2. klases
3. klases
4. klases
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
rīkojumu
2021./22.m.g.mācību priekšmetu stundu saraksts

5. klases
6. klases
7. klases
8. klases
9. klases
Vidusskola
Atgriezties pie satura