Valsts pārbaudes darbi 2020./21.m.g. - Skola2021

Pāriet uz saturu

Valsts pārbaudes darbi 2020./21.m.g.

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Februāris
Lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka3. klases skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” nosaka, ka 3.klases diagnosticējošie darbi notiks martā,
mācību valoda:mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam,rakstu daļa – 3. martā;matemātika – 9. martā;latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās – 11. martā.
Šie paši noteikumi, ņemot vērā, ka 2020./2021.mācību gadā mācības pārsvarā notiek attālināti, kas savukārt ietekmē valodu apguvi, paredz, ka centralizētie eksāmeni svešvalodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks maijā, kad skolēni, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, būs pilnveidojuši savas valodas prasmes klātienē:
angļu valoda:rakstu daļa 11. maijs,mutvārdu – 11.–13. maijs;vācu valoda – 12. maijs;krievu valoda:rakstu daļa 13. maijs,mutvārdu – 13.–14. maijs;franču valoda – 14. maijs.
Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. To paredz grozījumi  Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, nosakot, ka, lai 2020./2021. un 2021./2022. m.g. iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:
latviešu valoda,viena svešvaloda,matemātika,ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, paredz, ka 12. klases skolēniem pavasara brīvdienas būs no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam tāpat kā 1.–11. klases skolēniem. Tā kā svešvalodu eksāmeni par vispārējo vidējo izglītību notiks maijā, tad nav nepieciešams 12. klases skolēniem noteikt atsevišķas pavasara brīvdienas. Ja visi skolēni vienā laikā dodas brīvlaikā, tad izglītības iestādē ir iespēja brīvi plānot vienā nedēļā nepieciešamos metodiskos pasākumus visiem skolotājiem reizē. Savukārt 1. klases skolēniem, kuriem ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, noteikumi grozījumi neparedz februāri noteikto vienas nedēļas brīvlaiku.
Atgriezties pie satura