YOU+ 6.0 - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

YOU+ 6.0

Projekti > YOU+ 6.0
Projekts “YOU+ 6.0”
Galvenais projekta mērķis ir stiprināt skolēnu pašpārvalžu sistēmu Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, tādējādi veicinot jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību.
Projekta ietvaros, laika posmā no 2024. gada janvāra līdz 2025. gada maijam, plānots īstenot pieredzes apmaiņas braucienus, forumus un iniciatīvu atbalstīšanu, kas balstās uz savstarpēju pieredzes apmaiņu un tīklošanos kā arī uz jaunu kompetenču un zināšanu iegūšanu starp Liepājas un Dienvidkurzemes skolu skolēniem.
Projekts “YOU+ 6.0” tiks finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu.
Atgriezties pie satura