ZPD - Skola2022

Pāriet uz saturu

ZPD

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Marts
23.martā 8.klašu skolēniem notika pētniecisko darbu aizstāvēšana piecās mācību jomās. Skolotāju komisijas vērtēja gan darba satura atbilstību izvirzītajam mērķim, gan  noformējumu, gan darba aizstāvēšanu. Dabaszinību jomā skolēni bija pētījuši klimata pārmaiņu ietekmi uz pasaules ekonomiku, veidojuši spēles ar programmēšanas valodu. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā skolēniem bija interese pētīt dažādas jauniešu veselības problēmas ,piemēram, galvassāpes un to cēloņus, aptaukošanās problēmas, cukura ietekmi uz pusaudžu ķermeni. Interese arī par veselīgi sabalansētu uzturu futbolistiem un populārākiem sports veidiem mūsu skolā. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā bija darbi par mūzikas vēsturi, stiliem, mūzikas instumentiem. Valodu mācību jomā skolēniem bija iespēja savus pētījumus  aistāvēt svešvalodā. Komisija pozitīvi atzīmēja darbu  "Anglicisma ietekme uz jauniešu leksiku latviešu valodā". Tika pilnveidotas patstāvīgā darba, pētnieciskā darba noformēšanas prasmes, prezentāciju veidošanas un uzstāšanās prasmes.
Atgriezties pie satura