Dzejas tējnīcā - Skola2020

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Dzejas tējnīcā

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Janvāris
Janvārī Dzejas tējnīcas dalībnieki paveikuši vismaz trīs labus darbus. Tajos bagātinājušies paši un ļāvuši tapt sirdsgudrākiem citiem. 12.01. Austras istabā (veltīta slavenajai dziesminiecei Austrai Pumpurei)klausījušies dzejnieces Lauras Andersones dzejas vārdos gan autores lasījumā, gan dziesminieka Jāņa Rūča dziesmās. Laura ir bijusi mūsu skolas skolniece(toreiz Laura Priede) un pirmos mēģinājumus dzejoļu tapšanā ir paveikusi skolotājas Aijas Blumbergas rosināta. 19.01. esam klausījušies un apsprieduši 9.klases skolnieka Ričarda lugas "Vendija" 1.daļas lasījumu. Slīpējams ir jau uzrakstītais, bet Ričards, saņemot vēlējumu turpināt, apņēmības pilns to arī darīs. 30.01.Dzejas tējnīcas dalībnieces no 12.klases Helēna un Ance palīdzējušas noorganizēt literatūras stundu saviem klases biedriem Liepājas Zinātniskajā bibliotēkā. Tur skolēni neklātienē iepazinās ar Liepājas novada rakstniekiem, kuru portreti izvietoti bibliotēkas telpās. Skolēni bagātinājuši sevi ar informāciju par Egonu Līvu, Olafu Gūtmani, Albertu Cauni,Vinifredu Krauči, Andreju Miglu. Mākslas darbu tapšanu sponsorējis rakstnieks Ēriks Kūlis. Tikšanās ar viņu notika jau otrajā stundā.To sekmīgi, iejuzdamies žurnālista-intervētāja-lomā, vadīja Rihards Durņevs. Paldies bibliotēkas darbiniecēm Ilzei un Anitai par atbalstu!
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē