Konsultācijas - Skola2020

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Konsultācijas

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
2019.gada 3.septembra rīkojumu Nr.5/1.9
                                                                     Individuālās konsultācijas 2019./2020.m.g.Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē