Konsultācijas - Skola2020

Pāriet uz saturu

Konsultācijas

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
2020.gada 3.marta  rīkojumu Nr. 2/1.9
                                                                     Individuālās konsultācijas 2019./2020.m.g.Atgriezties pie satura