Stundu saraksti - Skola2019

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Stundu saraksti

Mācības
Mācību priekšmetu stundu saraksts 2018./2019.mācību gads

APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pils. 10.vidusskolas direktores I.Freibergas
2019.gada 1.februāra  rīkojumu Nr.3-v

-

Stundu laiki 2018./19.m.g. 2.semestrī  1.-4.klašu skolēniem dienasgrāmatās, 5.-12.klašu skolēniem e-klases dienasgrāmatā.
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē