Fakultatīvi - Skola2020

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Fakultatīvi

Mācības
APSTIPRINĀTS
                                  ar  J.Čakstes Liepājas pils. 10.vidusskolas direktores I.Freibergas
                                                                         2019.gada 1.februāra  rīkojumu Nr.3-v  

Nodarbības 1.-4.klasei

Nodarbības 5.-12.klasei
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē